AUDIT OBCE, s.r.o
Služby
Přezkoumání hospodaření obcí, měst podle zákona č. 420/2004 Sb.
Audit neziskových organizací – obecně prospěšné společnosti, MAS, spolky a další
Audit podnikatelů
Audit plnění podmínek dotací
Veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
Zpracování a podání daňového přiznání právnických osob
Můžeme poskytnout i jiné služby dle dohody např. Interní audit, ocenění podniku nebo jeho části apod.
O nás - naše priority:
Kvalita a přínos pro klienta
Prevence chyb a diskrétnost
Dlouhodobá spolupráce na partnerské bázi
Celoroční komunikace a poradenství - převážně bezplatné nebo na základě úhrady nezbytných běžných výdajů
Ceny
Ceny nelze pevně stanovit – každý klient je jiný - rozsahem služeb, velikostí, množstvím dokladů. Zde uvedené ceny jsou proto pouze orientační na základě našich zkušeností:
Přezkoumání hospodaření obcí, měst podle zákona č. 420/2004 Sb.
od 20.000,- Kč
Audit podnikatelů a neziskových organizací podle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č 93/2009, Sb. o auditorech
od 25.000,- Kč
Audit plnění podmínek dotací
od 25.000,- Kč
Veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací podle zákona č. 320/2001 Sb.
od 10.000,- Kč
Přiznání k dani z příjmu právnických osob
od 15.000,- Kč
Jiné služby auditora – Audit pro zvláštní účely, dohodnuté služby auditora, interní audit
od 10.000,- Kč
Reference
Města
Přelouč, Březnice, Pelhřimov a další
Městyse
Malešov, Měcholupy a další
Obce
Miskovice, Paběnice, Zálezlice, Vrdy a další
Neziskové organizace
Menza gymnazium, o.p.s., NS MAS, z.s. MAS sever z.s. a další
Audit příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov
Příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem
Příspěvkové organizace zřízené městem Obrnice

Veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací
Příspěvkové organizace zřízené městy Březnice, Přelouč, Obrnice, Malešov a další
Kontakty
AUDIT OBCE, s.r.o.
Klatovská 371
261 01 Příbram


Kontaktní osoba:
Ing. Jan Svoboda
Mobil: 602 379 862


E-mail:
audit.svoboda@volny.cz
Jan.svoboda@auditac.cz


Důležité odkazy